SPLOŠNI POGOJI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne strani www.pedosana.com.

Naša temeljna dejavnost pri nas so skupinske in individualne obravnave zdravih dojenčkov ter delavnice in izobraževanja staršev za dober gibalni razvoj njihovih dojenčkov in otrok. Izvajamo tudi telovadbo za otroke od 1,5 leta do 5. leta starosti. Z online programom Pedosanček in preko video klica vam lahko na daljavo pomagamo usmerjati vašega dojenčka v dober, zdrav gibalni razvoj. Etičnost, profesionalnost, optimizem in prilagodljivost so naša temeljna vodila, visok nivo zadovoljstva naših strank pa naš končni cilj.

Vse vsebine, objavljene na naši spletni strani so v lasti podjetja PEDOSANA, center gibalnega razvoja dojenčkov in otrok, d.o.o., Opekarska cesta 7 C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Pedosana), za katero pa veljajo spodnji Splošni pogoji poslovanja.

Varstvo osebnih podatkov

Temeljna dejavnost ponudnika je svetovanje o zgodnjem gibalnem razvoju. Posledično naša temeljna dejavnost ni obdelava osebnih podatkov, a vendar se pri poslovanju ne glede na navedeno neizogibno srečujemo z osebnimi podatki svojih strank.

Glede pridobivanja, varstva, obdelave in hrambe vaših osebnih podatkov vas napotujemo na politiko zasebnosti.

Udeleženec je v vpisnem listu opredeljen kot otrok. Zato njegov starš oz. skrbnik (v nadaljevanju: skrbnik), ki ga bo na naše obravnave spremljal, soglaša, da bo ponudniku predal resnične in popolne podatke, ki so potrebni za izdajo računa za plačilo ponudnikovih storitev in za njegovo dosegljivost ponudniku. Skrbnik je prav tako dolžan takoj sporočiti vsako spremembo podatkov (npr. sprememba elektronskega naslova / naslova stalnega ali začasnega bivališča za pošiljanje računa ali podatke za dosegljivost v primeru preklica termina), ki vpliva na pravice ali še neizpolnjene obveznosti udeleženca v poslovanju s ponudnikom. V primeru, da udeleženec spremembe podatkov ne opravi v 3 delovnih dneh od spremembe, se računi in druga sporočila, poslana udeležencu štejejo za veljavno poslana in prejeta.

Uvodne določbe

S temi Splošnimi pogoji poslovanja so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med posameznim ponudnikom in naročnikom storitev, tj. skrbnikom otroka oz. polnoletnim udeležencem obravnav, delavnic ali izobraževanj, pri čemer Splošni pogoji poslovanja predstavljajo integralni del pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in naročnikom storitev (slednji v nadaljevanju tudi: »stranke«, »uporabniki«, »člani« ipd.).

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na naročilo storitev pri ponudniku (za kar se šteje npr. sprejeta ponudba, potrditev udeležbe na obravnavi, izvršeno nakazilo, plačan (pred)račun,…).

Uporabnik s svojim soglasjem (s klikom na pripadajoč prazen okvir) in z nadaljnjo uporabo spletne strani oziroma z udeležbo pri aktivnostih ponudnika, izrecno potrjuje:

 • da je bil s Splošnimi pogoji poslovanja seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred naročilom storitev seznanil s pogoji glede opravljanja plačilnih storitev in
 • da s svojimi pravicami in obveznostmi, opredeljenimi v teh Splošnih pogojih poslovanja, v celoti soglaša.

Splošno

Temeljna dejavnost ponudnika je svetovanje o zgodnjem gibalnem razvoju, izvajanje skupinskih in individualnih obravnav dojenčkov, telovadbe za otroke, delavnic in izobraževanj staršev za dober gibalni razvoj dojenčkov in otrok.

Odgovornost staršev in ponudnika

Starš potrjuje, da bo na obravnave, delavnice oz. izobraževanja prišel zdrav in z zdravim dojenčkom / otrokom. V primeru posebnih ukrepov (nošenje mask ipd.), se bo le-teh držal, glede na trenutno državno regulativo.

Dejavnost v Pedosani izvajamo v okvirih, ki za zdrave dojenčke in otroke ne predstavljajo nikakršne nevarnosti ali ne puščajo negativnih posledic. V koliko starš pokazane in naučene usmeritve doma izvaja drugače, na neustrezen način, Pedosana za to ne odgovarja.

V kolikor ima dojenček ali otrok posebnosti, nas na to opozorite takoj ob prvem obisku, sicer za neustrezno obravnavo ne odgovarjamo.

V kolikor ima dojenček ali otrok odstopanja v gibalnem razvoju, vas napotimo do ustreznega strokovnjaka oz. otrokovega pediatra.

Cenik

Podrobnejši opis vseh ponujenih storitev in produktov je objavljen na spletni strani www.pedosana.com, pri posameznih programih oziroma v spletni trgovini.

Enako velja za lokacije izvedbe vadbe in kontaktnih informacij.

Cene ponudnika so izražene v € in vsebujejo DDV. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila, zavezujejo pa od datuma, ko ponudnik objavi nove cene.

Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge.

Sistem plačevanja in rezervacij

 • Naročene storitve in produkte lahko plačate na naslednje načine:
 • Plačilo s kreditno ali debetno kartico
 • Plačilo preko PayPal-a
 • Plačilo z gotovino v Centru Pedosana

V 1. primeru produkt ali storitev plačate s kreditno kartico preko plačilnega sistema Stripe (www.stripe.com) ali z debetno kartico z nakazilom na Pedosanin tekoči račun.

V 2. primeru produkt ali storitev plačate preko plačniškega sistema Paypal (www.paypal.com).

V 3. primeru blago plačate osebno ob obisku v našem centru (Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana) – v nadaljevanju: Center – z gotovino.

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila izdelkov in storitev.

Strošek pošiljanja v Slovenijio ali tujino se obračuna na podlagi veljavnega cenika poštnih storitev.

Postopek nakupa

V kolikor naročate našo storitev ali blago, lahko rezervacijo in plačilo opravite na naši spletni strani. Če nimate možnosti plačati s kreditno kartico ali preko Paypal-a, lahko plačate preko predračuna ali z gotovino v našem Centru.

Termini in obravnave

Za vpis na skupinsko obravnavo v našem Centru sledite navodilom, opredelitvam in povezavam na naši spletni strani pri posameznem programu – povezava Programi v centru. Nekateri termini so razpisani vnaprej, vendar pa vas v primeru prevelikega števila prijav povabimo na naslednji razpisan termin.

V primeru, da je vaš dojenček starejši od 4,5 mesecev, vas pred vstopom na skupinsko obravnavo povabimo na individualno obravnavo.

Skupinske obravnave dojenčkov praviloma potekajo v skupinah do 5 udeležencev, le izjemoma (ob nadomeščanjih) več, vendar nikoli več kot 6 udeležencev v eni skupini. Program PedoMAXI zaradi izvajanja v večji telovadnici poteka v skupinah po 8 udeležencev. Program PedoHODI – telovadba za otroke, praviloma poteka v skupinah do 12 udeležencev, le izjemoma (ob nadomeščanjih) več, vendar nikoli več kot 15 udeležencev v eni skupini. 

Skupinske in individualne obravnave se izvajajo tekom celega leta (od ponedeljka do petka, razen ob praznikih), z izjemo vnaprejšnjih napovedanih prekinitev zaradi kolektivnega dopusta ali drugih, višjih sil (npr. bolezni ipd.). Telovadba za otroke PedoHODI poteka v dveh semestrih od vključno oktobra do vključno maja, razen v času šolskih počitnic in praznikov.

Organizirane delavnice po Sloveniji so objavljene na spletni strani, prav tako določena cena.

Lokacije: Skupinske in individualne obravnave dojenčkov potekajo v Ljubljani na lokaciji Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, z izjemo telovadbe za otroke PedoHODI, ki poteka na lokaciji Baza Športa, Pesarska cesta 12, Ljubljana - v mali telovadnici.

Trajanje: Obravnava (tako skupinska kot individualna) traja 45 minut. Trajanje delavnic po Sloveniji je določeno sproti, glede na tematiko in izvedbo. Izvajalec programa strukturirano vodi skupinsko ali individualno obravnavo, glede na strukturiran plan oz. glede na potrebe udeležencev. Online program Pedosanček ob nakupu prejmete v uporabo za nedoločen čas.

Ponudnik bo poskrbel, da bodo obravnave, vadbo, telovadbo in delavnice izvajale ustrezno strokovno usposobljene osebe, pri čemer bo cel čas obravnave prisoten vsaj en vaditelj. Ponudnik se zavezuje, da bo obravnave organiziral in izvajal na strokoven način in pri tem predvsem:

 • ocenil in preizkusil udeleženca in ga razvrstil v ustrezno vadbeno skupino,
 • usmerjal starša glede varnega izvajanja vaj in usmeritev,
 • pri individualni obravnavi izbiral in prikazal individualno potrebne usmeritve in vaje za dober gibalni razvoj dojenčka,
 • dajal staršu ustrezna navodila in nasvete za čim bolj optimalno usmerjanje v dober gibalni razvoj dojenčka oz. otroka.

-------

SPLOŠNI POGOJI glede OBRAVNAV / TERAPIJ v podjetju PEDOSANA, center gibalnega razvoja dojenčkov in otrok d.o.o.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo integralni del pogodbe oziroma dogovora, sklenjenega med PEDOSANO in vami, kot naročniki naših storitev.

S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med PEDOSANO in naročnikom storitev, tj. plačnikom oziroma udeležencem terapij, ki jih izvaja PEDOSANA. Za vse, kar ni posebej urejeno s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določila XI. poglavja Obligacijskega zakonika, ki opredeljujejo podjemno pogodbo (pogodbo o delu). Uporabnik s klikom na gumb izrecno potrjuje, da:

 • je pogoje podrobno prebral in bil z njimi seznanjen pravočasno in tako, da je imel dovolj časa, da se je pred odločitvijo za naročilo naših storitev seznanil z njimi; in
 • s temi splošnimi pogoji, tako kot tudi s svojimi pravicami in obveznostmi opredeljenimi v teh pogojih, v celoti soglaša.

Informacije o storitvah, lokacije, urnik

Podrobnejši opisi vseh storitev, nivojev in primernosti programov, tj. tečajev, terapij in delavnic so objavljeni na spletni strani in naših socialnih omrežjih. Enako so na spletni strani objavljene tudi predvidene lokacije izvedbe aktivnosti, kot tudi vsakokrat veljavni urnik izvedb določenih programov, na katere se lahko prijavite preko spleta.

Plačilo tečaja, terapije ali delavnice se šteje kot nakup dobroimetja za izbrano storitev, pri čemer se v trenutku izvedenega plačila pogodba med PEDOSANO in vami šteje za sklenjeno. Cene so določene z vključenim DDV. Za stranko velja naslednji cenik:

 • Uvodna ura ali posamezna ura znaša 45 (DDV je v ceno vključen) / obisk.
 • Individualna obravnava znaša 80 € (DDV je v ceno vključen ) / obisk.
 • Skupinska obravnava po PEDOSANA programih, in sicer:
 • PedoMIKRO program znaša 180 € (DDV je v ceno vključen) in je sestavljen iz 8 vadbenih ur, ki se lahko koristijo v enem mesecu.
 • PedoMINI program znaša 110 (DDV je v ceno vključen) in je sestavljen iz 4 vadbenih ur, ki se lahko koristijo v enem mesecu.
 • PedoMIDI program znaša 110 € (DDV je v ceno vključen) in je sestavljen iz 4 vadbenih ur, ki se lahko koristijo v enem mesecu.
 • PedoMAXI program znaša 110 € (DDV je v ceno vključen) in je sestavljen iz 4 vadbenih ur, ki se lahko koristijo v enem mesecu.
 • PedoHODI program znaša 250 € (DDV je v ceno vključen) in se plača v 1x (enkratnem) znesku ter vnaprej za celotni 4-mesečni semester, ne glede na število obiskov, ki jih bo posameznik koristil. Program se začne na datum, ki ga določi PEDOSANA.
 • Delavnice po Sloveniji - cena je določena sproti, glede na tematiko in trajanje delavnice.

Glede izvedbe plačil v PEDOSANI omogočamo t­ako elektronsko kot tudi gotovinsko plačevanje.

Elektronsko plačevanje:

V zvezi z elektronskim plačevanjem je potrebno vsa plačila nakazati na spodnje podatke:

PEDOSANA d.o.o.

Opekarska cesta 7 C, 1000 Ljubljana, R Slovenija (EU)

ID za DDV: SI 65816242

TRR: SI56 6100 0001 8724 548 (odprt pri DH d.d.)

tako, da plačilo prejmemo najkasneje do dva delovna dneva pred določenim terminom (oziroma nam v tem roku po elektronski pošti posredujte dokazilo o plačilu).

Glede rezervacije termina po plačanih storitvah: Stranka z izvedenim plačilom zakupi dobroimetje, ki ga unovči tako, da rezervira temin za skupinsko, individualno obravnavo ali delavnico.

Termin se lahko odpove le pisno oz. po e-pošti, na podlagi utemeljenega in dokazljivega razloga ter pravočasno. Stranke namreč vljudno naprošamo za razumevanje, da je število mest v naših programih omejeno.

POZOR! Stranka lahko odpove le termin za uvodno uro, individualno obravnavo ali delavnico (pravočasno). V primeru morebitnih neizkoriščenih storitev glede plačanih skupinskih obravnav in programov, načeloma strankam denarja nazaj ne vračamo. Ne glede na navedeno si v PEDOSANI pridržujemo pravico, da za posamezno stranko naredimo izjemo in jo obravnavamo drugače, za stranko ugodneje.

Enkrat ko je termin že rezerviran (uvodna ura, individualna obravnava ali delavnica), se rezervacijo lahko odpove le pravočasno, torej najkasneje do 12 ur pred potrjenim terminom, sicer se šteje, kot da se je stranka termina udeležila in je njen obisk izkoriščen oziroma unovčen (npr. če stranka termin odpove 4 ure pred začetkom termina).

Pravočasna odpoved (še ena možnost): V kolikor stranka termin odpove pravočasno, se izvedeno plačilo šteje kot nakup dobroimetja, s katerim lahko stranka preprosto izbere naslednji poljubni termin. Pri drugi rezervaciji se dobroimetje šteje kot unovčeno ne glede na udeležbo stranke.

Slednje pomeni, da je druga rezervacija praktično nepreklicna. Z drugimi besedami, po ponovni rezervaciji (in s tem zasedbi mesta nekomu drugemu) stranka ne more zahtevati vračila denarja ali porabo dobroimetja za drug termin, ne glede na razlog njegovega neprihoda ali neudeležbe rezerviranega termina. Razlog neudeležbe je lahko tako kakršenkoli razlog, na katerega ni neposredno vplivala PEDOSANA (npr. preklic termina), vključno a ne omejeno na razlog višje sile ali kakršnihkoli drugih nepredvidljivih, neodvrnljivih in neizogibnih okoliščin (npr. neudeležba zaradi nenadne bolezni njega ali koga drugega, neudeležba oziroma prekomerna zamuda zaradi prometnih nesreč, gneče na cesti ali drugih razmer v prometu, okvare vozila). V skladu z 12. točko 43.č člena zakona, ki na dan objave teh splošnih pogojev, ureja varstvo potrošnikov, potrošnik, nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se naročnik zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. PEDOSANA si ne glede na navedeno pridržuje pravico (vendar pa ne dolžnost), da posamezno stranko obravnava drugače, v korist takšne posamezne stranke.

Izjemoma se udeležba na programu lahko »zamrzne« zaradi dokaza o daljši bolniški odsotnosti ali hujše poškodbe, ki traja en mesec ali več. V tem primeru je potrebno posredovati pisno potrdilo zdravnika za obdobje odsotnosti, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Gotovinsko plačevanje:

Če plačila na TRR ne morete (pravočasno) izvesti, lahko pri nas plačate tudi z gotovino, predhodno ali najkasneje na dan opravljene storitve, a slednje pod predpostavko, da ste si termin za skupinsko ali individualno obravnavo pravočasno rezervirali. 

Glede rezervacije (v primeru gotovinskega plačila) nas obvestite pisno na naš e-naslov ([email protected]), da vaše obvestilo prejmemo vsaj do dva delovna dneva pred dogovorjenim terminom (npr. če je termin v petek, nam to sporočite do torka do polnoči).

V kolikor termina nimate predhodno rezerviranega, imamo pravico, da termin prepustimo drugi čakajoči stranki. 

Enako kot zgoraj velja, da lahko naročeni in rezervirani termin stranka odpove najkasneje do 12 ur pred potrjenim terminom, sicer si PEDOSANA pridržuje pravico, da rezervirani termin šteje kot izveden in stranki storitve vseeno zaračuna tako, kot da bi se termina udeležila. V primeru vaše nepravočasne odpovedi oziroma neudeležbe vam bomo poslali račun po elektronski pošti. Stranke prosimo za razumevanje, da nam le takšna »no-show fee« politika omogoča poslovanje, saj zaradi rezervacije prostora in termina ne moremo sprejeti druge, na termin čakajoče stranke. 

Pritožbeni postopek in dodatne informacije

Udeleženci in tretje osebe lahko kakršnekoli reklamacije, pritožbe ali predloge s spletno stranjo ter zaprosila po dodatnih informacijah naslovijo na naslov: [email protected] ali pokličejo telefonsko številko, objavljeno na spletu.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno in ne po sodni poti, upoštevaje navedeno pa ponudnik zagotavlja učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik bo udeležencu v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem pritožbe ter ga obvestil o poteku in trajanju pritožbenega postopka (vsaj 10 delovnih dni).

-------

Delovanje spletnih strani in omejitev odgovornosti

Ponudnik si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani in ažurnost in točnost njenih vsebin.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja se podatkov in vsebin na spletni strani ne sme kopirati, razmnoževati ali jih distribuirati na kakršen koli način. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.

Vsi udeleženci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zaradi nepredvidenih nepooblaščenih (npr. hekerskih) vdorov in možnosti tehničnih napak ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi udeležencu ali drugi osebi nastala zaradi obiska spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode. Ponudnik v zvezi s spletno stranjo ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin, nedosegljivost spletne strani, slabšo kakovost, motnje pri dostopu do spletne strani ali pri uporabi spletne strani, nedelovanje spletne strani.

Ponudnik nima drugih »partnerskih« spletnih strani pod svojim okriljem. Ne glede na to, si ponudnik pridržuje pravico uporabe povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom ponudnika. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, ponudnik ne odgovarja.

Dovoljena uporaba

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Za vsako morebitno obdelavo (npr. prikazovanje, predelava, distribuiranje, kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) je zahtevano predhodno soglasje ponudnika in vir https://www.pedosana.com/.

Z uporabo spletne strani se ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine oziroma nobene avtorske ali avtorski sorodne pravice. Vsi in vsakršni elementi spletne strani (vključno z objavljenimi slikami) so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej registrirane ali ne.

Spletno stran je dovoljeno uporabljati samo za namen naročila, informiranja ter seznanitve s storitvami, ki jih nudi ponudnik. Kakršnekoli drug namen ali način uporabe je prepovedan. V primeru nedovoljene uporabe spletne strani lahko ponudnik prepreči ali omeji uporabo spletne strani. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice ponudnika do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov.

Končne določbe

V primeru, da naročnik(i) in ponudnik skleneta(jo) posebni medsebojni dogovor (pisno ali po elektronski pošti) in v primeru nasprotja med določbami dogovora ter vsebino teh Splošnih pogojev poslovanja, veljajo določbe dogovora.

Ponudnik sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te pogoje. Spremembe pričnejo veljati 15 dni po objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu preko e-pošte. Za naročnika / udeleženca / stranko / uporabnika v vsakem primeru veljajo Splošni pogoji poslovanja, s katerimi je bil le-ta seznanjen v trenutku naročila storitve oz. produkta. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Splošnih pogojev poslovanja, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Vsi spori povezani z uporabo storitev ponudnika se rešujejo v skladu s slovenskim pravom.

Predmetni Splošni pogoji poslovanja se v fizični obliki hranijo na poslovnem naslovu ponudnika, prav tako pa so objavljeni na spletni strani.

Ti pogoji začnejo veljati z dnem objave na https://www.pedosana.com/.