PedoHODI programi

PedoHODI 1

Program je namenjen otrokom starim 1,5 – 2 let. V spremstvu ene odrasle osebe (starš, skrbnik) otroci spoznavajo in usvajajo osnovne oblike gibanja. V sproščenem in prijetnem vzdušju jih spodbujamo k temu, da hodijo, tečejo, se kotalijo, lazijo, plazijo, plezajo, skačejo, mečejo, dvigajo, prenašajo in vodijo različne predmete. S premagovanjem razgibanih poligonov in igrami skupaj odkrivamo nove poti njihovih gibalnih in mentalnih razsežnosti.

PedoHODI 1

250€ / semester

 • telovadba za otroke stare od 1,5 let do 2 let
 • vadba traja 45 minut
 • dobivamo se 1x tedensko
 • do 10 otrok skupaj s starši
 • program se izvaja v homogenih skupinah, glede na starost in samostojnost otroka
 • 1. semester: od oktobra do konca januarja
 • 2. semester: od februarja do konca maja
Rezerviraj

PedoHODI 2

Program je namenjen otrokom starim 2 – 3 leta. V spremstvu ene odrasle osebe (starš, skrbnik) otroci spoznavajo in usvajajo gibalna znanja, s katerimi urijo in krepijo svoja telesa. V sproščenem in prijetnem vzdušju jih spodbujamo k temu, da hodijo, tečejo, se kotalijo, lazijo, plazijo, plezajo, skačejo, mečejo, dvigajo, prenašajo in vodijo različne predmete. S premagovanjem razgibanih poligonov in igrami skupaj odkrivamo nove poti njihovih gibalnih in mentalnih razsežnosti.

PedoHODI 2

250€ / semester

 • telovadba za otroke stare od 2 let do 3 let
 •  vadba traja 45 minut
 • dobivamo se 1x tedensko
 • do 10 otrok skupaj s starši
 • program se izvaja v homogenih skupinah, glede na starost in samostojnost otroka
 • 1. semester: od oktobra do konca januarja
 • 2. semester: od februarja do konca maja
Rezerviraj

PedoHODI 3

Program je namenjen otrokom starim 3 – 4 leta. Otroci naredijo prve samostojne korake v svet gibanja, kjer v družbi sovrstnikov preko različnih iger in gibalnih nalog razvijajo gibalne sposobnosti, samostojnost in sodelovanje v skupini. S pomočjo najrazličnejših športnih pripomočkov in orodij skupaj utrjujemo že usvojena gibanja ter pridobivamo gibalne spretnosti, ki jim bodo lajšala premagovati vsakodnevne izzive.

PedoHODI 3

250€ / semester

 • telovadba za otroke stare od 3 let do 4 let
 • vadba traja 45 minut
 • dobivamo se 1x tedensko
 • do 14 otrok (telovadba poteka brez staršev)
 • program se izvaja v homogenih skupinah, glede na starost in samostojnost otroka
 • 1. semester: od oktobra do konca januarja
 • 2. semester: od februarja do konca maja
Rezerviraj

PedoHODI 4

Program je namenjen otrokom starim 4 – 5 let. Skozi igre in različne gibalne vsebine otroci razvijajo gibalne sposobnosti. Že usvojena športno-gibalna znanja nadgradijo z uporabo nekaterih športnih pripomočkov, ki so prilagojeni njihovi razvojni stopnji in z njimi postopoma zakorakajo v svet športov (atletika, gimnastika, igre z žogo). V družbi sovrstnikov razvijajo samostojnost in sodelovanje v skupini, ob tem pa se navajajo na športno udejstvovanje in aktivno preživljanje prostega časa.

PedoHODI 4

250€ / semester

 • telovadba za otroke stare od 4 let do 5 let
 •  vadba traja 55 minut
 • dobivamo se 1x tedensko
 • do 14 otrok (telovadba poteka brez staršev)
 • program se izvaja v homogenih skupinah, glede na starost in samostojnost otroka
 • 1. semester: od oktobra do konca januarja
 • 2. semester: od februarja do konca maja
Rezerviraj

Zakaj se odločiti za PedoHODI program?

Otroci bodo pod vodstvom vaditeljev skozi različne gibalne vsebine in igro razvijali svoje gibalne sposobnosti, ki jim bodo olajšala premagovati vsakodnevne izzive.

Športno-gibalna znanja bodo nadgrajevali tudi z uporabo nekaterih športnih pripomočkov, prilagojenimi njihovi razvojni stopnji in z njimi postopoma zakorakali v svet športnih iger.

V družbi sovrstnikov bodo razvijali tako samostojnost kot tudi sodelovanje v skupini, se navajali na športno udejstvovanje ter predvsem aktivno in sproščeno preživljali prosti čas.