Individualni programi

 

Individualna obravnava

Individualna obravnava je namenjena staršem z dojenčki, ki želijo, da se v 45 minutah posvetimo samo njim in njihovemu dojenčku, za tiste, ki so pri dojenčku opazili morebitna odstopanja od zdravega gibalnega razvoja ali za tiste, ki se želijo z dojenčkom vključiti v skupino, vendar je njihov dojenček že starejši od štirih mesecev in pol. Individualna obravnava je zelo smiselna v primeru, ko pri dojenčku opazimo odstopanja od zdravega gibalnega razvoja ter je potrebno z usmeritvami in vajami pristopati individualno. Na uri presodimo, kje v razvoju dojenček je in kaj ga pri naravnem gibalnem razvoju ovira. Staršem pokažemo vaje in usmeritve za delo doma, z namenom, da bi se stanje izboljšalo in bi naravni gibalni razvoj lahko nemoteno potekal naprej. Če se odstopanja ne odpravi, lahko to dojenčka zelo ovira pri doseganju naslednjih razvojnih mejnikov. Zaporedne individualne obravnave svetujemo, da se izvajajo enkrat mesečno, oziroma odvisno od potreb dojenčkov in želja staršev. 

Rezerviraj obravnavo

Obisk na domu

Na obisk na domu prinesemo lutko ter druge rekvizite, katere menimo, da jih bomo ob obravnavi potrebovali. Staršem svetujemo, naj kupijo blazino za na tla, saj se dober gibalni razvoj zgodi na tleh. Obisk na domu je lahko zelo praktičen za obdobje kmalu po rojstvu dojenčka. Čeprav starši vedo, kako pomembno je čim prej začeti z ustreznim rokovanjem dojenčka, jim lahko odhod od doma predstavlja veliko oviro. Obisk na domu traja do 60 minut. V tem času starše naučimo prijemov in rokovanj, s katerimi se ob vsakodnevni rutini srečujejo doma ter jim svetujemo, kako preživljati čas z dojenčkom, da se bo dobro gibalno razvijal. Odgovorimo jim na vprašanja v zvezi z gibalnim razvojem ter jim pokažemo vaje in usmeritve za razvojno obdobje, v katerem dojenček je. Prijeme individualno prilagodimo dojenčku.

Rezerviraj obisk

Individualna obravnava (online)

Video klic je zelo praktičen za vse starše z dojenčki, ki so preveč oddaljeni od nas in nas ne morejo fizično obiskati, a bi vseeno potrebovali naše strokovne nasvete za dober gibalni razvoj njihovega dojenčka. Video klic je lahko individualen ali v skupini. Video klic izvedemo preko različnih aplikacij, kot so Skype, Zoom in drugo. Video klic je lahko dobra rešitev za vse starše z dojenčki, ki se zaradi različnih ovir ne morejo udeležiti naših obravnav osebno. Video klic je lahko individualen. To pomeni, da se dogovorimo za določen termin in se posvetimo samo enemu dojenčku. Pred tem svetujemo, da nam starši pošljejo video posnetek, v katerega poskusijo ujeti gibanje dojenčka oziroma morebitna odstopanja v gibalnem razvoju, v povezavi s katerimi jih skrbi. Lahko nam pošljejo tudi vprašanja. Tako se lažje pripravimo na video klic in kasnejše nasvete ter usmeritve.

Rezerviraj obravnavo

Svetovanje pri uporabi nosilk

Staršem z dojenčki katerekoli starosti nudimo tudi individualno svetovanje pri uporabi nosilk. Lahko jim svetujemo izbrati ustrezno in jih naučimo vezave ali pa jih naučimo dobre vezave na lastni nosilki. Nošenje lahko staršem olajša vsakdan, omogoča ljubeč stik med njimi in dojenčkom, hkrati pa poveča občutek dojenčkove varnosti. Da bo staršem in dojenčku nošenje prijetno, nudimo individualno svetovanje. Seznanimo jih z osnovami dobrega, ergonomskega nošenja. V kolikor imajo starši nosilko že izbrano, jih dobro naučimo tehnik vezave in pravilne uporabe ter jim odgovorimo na morebitna vprašanja. V kolikor je še nimajo, jim – glede na njihove želje, potrebe in razvojno stanje dojenčka - svetujemo izbrati ustrezno in jih naučimo pravilne uporabe. Na voljo imamo tudi lastne, raznovrstne nosilke, na katerih lahko starši vadijo oziroma jih preizkusijo, v kolikor svoje še nimajo.

Rezerviraj svetovanje