Programi v našem centru

MIKRO program

Od rojstva do 3. mesecev

🕓 180 € / 8 obiskov po 45 min
👤 skupina 6 udeležencev z dojenčki

V program MIKRO vključimo starše z dojenčki čim prej po rojstvu. Da pa si mamice opomorejo po porodu, priporočamo vključitev pri štirih tednih ter vse do dva in pol meseca starosti dojenčka. Staršem pokažemo rokovanje z dojenčkom, saj dojenček v tem obdobju ni sposoben samostojnih, hotenih gibov.

Rezerviraj obisk programa

MINI program

Od 3. meseca do pivotiranja

🕓 110 € / 4 obiski po 45 min (ind. obravnava ni vključena v ceno)
👤 skupina 6 udeležencev z dojenčki

V ta program vključujemo dojenčke od tretjega meseca starosti dalje in do pivotiranja. Program zajema vaje in usmeritve preko osvajanja pasenja kravic, samostojnih obratov na bok in trebuh ter nazaj ter vse do prvih premikov po trebuhu, z odrivi rok levo, desno in nazaj. Pred začetkom programa je potreben obisk individualne obravnave.

Rezerviraj individualno obravnavo

MIDI program

Od pivotiranja do kobacanja

🕓 110 € / 4 obiski po 45 min (ind. obravnava ni vključena v ceno)
👤 skupina 6 udeležencev z dojenčki

V program MIDI vključimo dojenčke od pivotiranja do kobacanja (premikanje po dlaneh in kolenih). Program zajema vaje in usmeritve za samostojno osvajanje sedenja in kobacanja (premikanje po dlaneh in kolenih). Pred začetkom programa je potreben obisk individualne obravnave, kjer ocenimo razvojno stopnjo otroka in ga uvrstimo v ustrezno skupino.

Rezerviraj individualno obravnavo

MAXI program

Od kobacanja do hoje

🕓 110 € / 4 obiski po 45 min (ind. obravnava ni vključena v ceno)
👤 skupina 6 udeležencev z dojenčki

V ta program vključimo dojenčke od kobacanja (premikanja po dlaneh in kolenih) do hoje. Program zajema vaje in usmeritve za osvajanje samostojne hoje. Število mest v skupini je omejeno na 6 udeležencev z dojenčki. Pred začetkom programa je potreben obisk individualne obravnave, kjer ocenimo razvojno stopnjo otroka in ga uvrstimo v ustrezno skupino.

Rezerviraj individualno obravnavo

Vabljeni na individualno
 obravnavo

Individualna obravnava je namenjena staršem z dojenčki, ki želijo, da se v 45 minutah posvetimo samo njim in njihovemu dojenčku, za tiste, ki so pri dojenčku opazili morebitna odstopanja od zdravega gibalnega razvoja ali za tiste, ki se želijo z dojenčkom vključiti v skupino, vendar je njihov dojenček že starejši od štirih mesecev in pol. Individualna obravnava je zelo smiselna v primeru, ko pri dojenčku opazimo odstopanja od zdravega gibalnega razvoja ter je potrebno z usmeritvami in vajami pristopati individualno.

Individualna obravnava

80€

Kaj obsega

  •  za dojenčka pri katerem starš ali pediater opazi odstopanje v gibalnem razvoju
  •  posvetimo se samo vam in vašemu dojenčku
  •  obravnava traja 45 minut
Rezerviraj individualno obravnavo

PedoHODI

Od 1,5 leta naprej

🕓 250 € / 1 semester (1x tedensko)
👤 skupina 10 udeležencev

Potreba po gibanju in igri je temeljna otrokova potreba. Ob gibanju se otrok uči, sprosti, sooča z izzivi in se preizkuša. Časi se spreminjajo in proste igre v naravi je čedalje manj. Kje so tisti časi, ko smo se z vrstniki podili okrog, se skrivali, se igrali »ravbarje in žandarje« in plezali po drevesih. Žal naši otroci skorajda nimajo te možnosti. Zato moramo starši poskrbeti za ciljno usmerjene gibalne spodbude glede na starost otroka. Ste vedeli, da je do 4 leta zelo pomembno kako se otrok gibalno razvija? Kasneje je zamujeno zelo težko nadoknaditi.

Vsi PedoHODI programi

Nekaj utrinkov z naših vadb